Grindar, reportage

När man bygger ett staket ska man oftast ha minst en infart för bilar. För detta ändamål monteras grindar i lämplig bredd tillsammans med staketet. Grindar kan klassificeras enligt flera parametrar: design, öppningssätt och använda material.

 

Beroende på konstruktionen skiljer man mellan slaggrindar (svängande grindar), skjutgrindar (skjutbara grindar, grindar med konsoler) och vikgrindar (4 delar). För mer information och rekommendationer - VAL AV GRINDAR

 

Slaggrindar tillverkas oftast med två dörrblad. Detta gör det möjligt att göra varje sida lättare, utesluta möjligheten av hängning och minska rörelseradien. Slaggrindar kräver enklare montering och är billigare. Skjutgrindar flyttas i en rak linje bara i två riktningar. Denna konstruktion gör det möjligt att parkera bilen i närheten vilket sparar utrymme på parkeringens bekostnad. Vikgrindar passar i situationer då man inte kan använda slaggrindar eller skjutgrindar. Konstruktion av en sådan grind har fördelar av alla grindar: den har ingen motvikt på samma sätt som slaggrindar inte har den och den gör det möjligt att parkera bilen nära infarten såsom på samma sätt som skjutgrindar.  

 

Grindar kan öppnas manuellt. I detta fall använder man olika typer av lås. Det finns också ett mer bekvämt alternativ – installation av grindautomatik som styrs av en fjärrkontroll. Då öppnas grinden och stängs inom ett par meters avstånd genom att trycka på knappen. Automatiska system kan installeras på slaggrindar, vikgrindar och skjutgrindar.

 

I produktion av grindar använder man nästan samma material som i produktion av staket. På vår webbsida kan du hitta ett brett utbud av olika grindkonstruktioner och automatik som passar för dem.

 

Produkter: