Staket Kalkylator
Staket
Kalkylator
  • Ta reda på stakets pris
  • Projektera ett staket från 500 modeller
  • Få ett kommersiellt erbjudante
Staket kalkylator
Se
Stakets pris
Staket kalkylator
Staket
Kalkylator
  • Ta reda på stakets pris
  • Projektera ett staket från 500 modeller
  • Få ett kommersiellt erbjudante
Thermowood värmebehandlat trä

Thermowood värmebehandlat trä

thermowood trä

Under de senaste åren har värmebehandlat trä blivit ett mycket populärt och revolutionerande material för dekoration och konstruktion. Det finns naturligtvis skäl till produktens popularitet.

Värmebehandling ändrar träets struktur – inte bara kemiska utan också fysikaliska egenskaper. Det påverkas mest av termisk sönderdelning. Den första strukturförändringen uppkommer redan vid 150 °C och fortsätter med gradvis ökning av temperaturen. Efter värmebehandling minskar träets krympning och expansion på grund av absorberat vatten, dess livslängd ökar, färgen blir mörkare, kåda och vätska försvinner, surhetsgrad (pH) och total vikt minskar, värmeisolerande egenskaper förbättras.

 

värmebehandlat trä

 

Vilka är de grundläggande egenskaperna hos värmebehandlat trä?

 

1) De första och viktigaste egenskaperna hos värmebehandlat trä är ökad styrka och hållbarhet.
Efter värmebehandling är trästrukturen mycket lik den av tropiska träd. Produkter av tropiska träd är nästan omöjliga att köpa på vår marknad och dessutom mycket dyrt. Nu har värmebehandlat trä blivit tillgängligt för alla med dess unika egenskaper och kvalitet. Värmebehandlat trä, som har samma egenskaper och moståndskraft mot miljöeffekter som tropiskt trä, har bättre estetiska egenskaper. Med andra ord är värmebehandlat trä en nivå högre än vanliga typer av tropiskt trä men kostar mycket mindre.

 

2) Värmebehandlat trä i jämförelse med vanligt trä:
- Styrkan hos ytskiktet ökar upp till 20%
- Total vikt av träet reduceras upp till 20%
- Böjhållfasthet ökar upp till 20%
- Moståndskraft mot sprickbildning ökar upp till 30%

Värmebehandlat trä är starkt och hållbart eftersom alla bioorganismer (insekter, deras larver, bakterier, svampar och deras sporer) och kåda (från barrträd) förstörs efter värmebehandling. 

 

3) Värmebehandlat trä är mycket motståndskraftigt mot bioerosion som vanligt trä ofta utsätts för.
Till exempel lockar värmebehandlat trä inga insekter och mikroorganismer medan naturligt trä snabbt blir känsligt för mögel och andra svampar. Den biologiska åldern av värmebehandlat trä ökar upp till 25 gånger. Detta är den största fördelen och kommer att uppskattas av alla ägare.

 

4) En annan mycket viktig egenskap hos värmebehandlat trä är dess dimensionsstabilitet.
Denna egenskap förhindrar externa faktorer att påverka träets geometri och utseende. Naturligt trä deformeras av vätska medan värmebehandlat trä inte gör det eftersom värmebehandlat trä har praktiskt taget nollnivå av fuktbalans och dess förmåga att absorbera vattenånga också närmar sig noll.
Jämförelse av värmebehandlat trä och vanligt trä:
- Genomsnittligt fuktinnehåll (EMC - Equilibrium Moisture Content) av värmebehandlat trä reduceras med 50%.
- Stabilitet av geometriska mått av värmebehandlat trä vid förändringar av luftfuktighet ökar till 90%.
- Värmeledningsförmåga av värmebehandlat trä reduceras till 30%.


Dessutom torkar inte värmebehandlat trä  till skillnad från det vanliga träet så sprickor och deformation uppstår inte. 

 

5) Värmebehandlat trä är miljövänligt eftersom inga kemiska sammansättningar används under termisk behandling. Därför har värmebehandlat trä inga toxiska egenskaper och är helt säkert för miljön och din hälsa.

 

6) Värmebehandlat trä har hög motståndskraft mot abrasion.
På grund av dess strukturförändringar har värmebehandlat trä högre motståndskraft mot abrasion och eld så du behöver inte var rädd för hagel, snö, snöstormar och andra naturliga faktorer som påverkar och skadar ditt staket. 

 

7) Värmebehandlat trä har en stor estetisk potential som är en viktig faktor för staketets skönhet, design och originalitet. Efter värmebehandling blir träet jämnt, slätt och mer glänsande, dess färg och textur blir mer intensiva.

 

8) Den sista och trevligaste egenskapen av värmebehandlat trä – det kräver ingen ytterligare behandling och dess pris gör det tillgängligt för alla.
Staket och grindar av värmebehandlat trä är hållbara så en investering i dem lönar sig snabbt. Om du väljer trä av låg kvalitet kan du snabbt möta flera problem: ytterligare periodisk behandling, kort livslängd, förändring av estetiskt utseende osv – allt detta kan orsaka mycket dyra arbeten med staketet så totala kostnader blir betydligt högre än alternativ av värmebehandlat trä. 

 

 * Sprickor och knutar i Thermowood träpaneler är en naturlig effekt av värmebehandling och betraktas inte som en defekt. Du kan se sprickor i produkter på vårt kontor eller på nedanstående bild.