Skjutgrindar

Montering av skjutgrindar
Skjutgrindar
Montering av skjutgrindar

montering av skjutgrind

Ovan anges det monteringsanvisningar för skjutgrindar (för upp till 5,5 m genomfart).

 

FÖRBEREDELSE AV FUNDAMENT
För skjutgrindar behövs det ett fundament som två stödstolpar gjuts in i. Vi erbjuder stödstolpar med stolpfötter i fall fundamentet förbereds i förväg.
Vi rekommenderar att inte fästa grinden till stängselstolpar, grindar ska ha sitt eget oberoende system i ett plan. Det rekommenderas ca H1200 mm djupt fundament. Det kan utrustas med två H1500 mm djupa pålar, i så fall behöver man inte göra hela fundamentet H1200 mm djupt, det räcker med att installera ett fast armeringsnät mellan pålarna och gjuta dem in i betong minst H500 mm. Bredden på grindfundamentet ska inte vara mindre än 400 mm.
Vi rekommenderar att göra fundamentets höjd på infartsnivån med uppskattning att grinden kommer att vara 8 cm ovanför fundamentet.
Det rekommenderas att gjuta stolpen med grindstopp in i betong på H1200 mm djup, med pålens diameter inte mindre än 300 mm.

skjutgrind montering

Skjutgrindar levereras80x80mm grind stolpargrindstopp

GRINDAUTOMATIK
Vid montering av grindautomatik rekommenderas det att sträcka strömkablarna i röret till den planerade platsen på förhand. Maskineriet monteras mellan 2 stödstolpar. Vid montering av fotoceller för automatiken bör röret för kablar sträckas från maskineriet till stängselstolpar som finns på kanter av genomfarten.

 

Monteringsanvisningar för automatik för skjutgrindar hittar du här

 

VIDEO OM MONTERING AV GRINDSYSTEMET - ALTERNATIVE


Duplex skjutgrindar
Montering av Duplex skjutgrindar

liugvarava paigaldus

Montering av staket
tvoru_montavimas.jpg
Slaggrindar
dviveriu_vartu_montavimas.jpg
Montering av grindautomatik
automatikos_montavimas.jpg
Skjutgrindar
stumdomu_vartu_montavimas.jpg